Jogi Nyilatkozat

A tartalmat szerzői jog, nemzetközi egyezmények és minden vonatkozó nemzeti jogszabály védi. Minden jog fenntartva.
A weboldal teljes tartalma az üzemeltető részére a tartalom használatára jogot adó más jogalanyok szellemi tulajdonát képezi.
A becs-ausztria.hu tiszteletben tartja a honlapot látogatók személyes adatainak védelmét. A becs-ausztria.hu nem gyűjt és nem tárol az oldalakra látogatókról semmiféle információt vagy adatot.
A weboldalon közzétett valamennyi információt kizárólag általános tájékozódás, érdeklődés céljára bocsátjuk rendelkezésre. Amellett, hogy az üzemeltető a weboldalon pontos és friss információkat igyekszik közölni, nem felelős az információ esetleges pontatlanságáért. Az üzemeltető "as is" (ahogyan van) alapon biztosítja az oldalt és annak tartalmát, és semmilyen, sem kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget nem vállal a weboldal vagy az arról hivatkozott oldalak elérhetőségére, pontosságára, megbízhatóságára és tartalmára vonatkozóan.
Ezen túlmenően az üzemeltető nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a weboldal zavartalanul és hibamentesen működik, valamint, hogy a hibákat kijavítják, továbbá azért, hogy a weboldal és az oldalakat elérhetővé tevő szerver vírusoktól és más károkozóktól mentes, végül, hogy a weboldal kompatibilis lesz valamennyi, a felhasználó által használt hardverrel és szoftverrel.
A honlap tartalma bármikor bővülhet, kiegészülhet és frissülhet. Bár a becs-ausztria.hu mindent megtesz a pontos és aktuális információk közlése érdekében, nem vállal felelősséget a honlap tartalmának pontosságáért és aktualitásáért, tovább nem tartozik felelősséggel a hibákért, hiányosságokért és a közölt információk esetleges elavultságáért. A becs-ausztria.hu nem vállal felelősséget az erről a honlapról elérhető weboldalak tartalmáért,  továbbá nem tartozik felelősséggel a számítógéppel és egyéb eszközökkel kapcsolatban felmerülő, a hozzáférés, a honlap használata vagy letöltés során vírusok által okozott, vagy egyéb okból bekövetkezett káreseményekért.
A becs-ausztria.hu weboldal egyszerű és összetett hivatkozásokat tartalmaz a becs-ausztria.hu partnerei vagy harmadik felek weboldalai felé. A becs-ausztria.hu  semmilyen felügyelettel nem rendelkezik ezen weboldalak felett, következésképpen nem vállal semminemű felelősséget ezen oldalak elérhetőségéért, tartalmáért, az azokon található hirdetésekért, az adott oldalakon vagy azokon keresztül elérhető termékekért és/vagy szolgáltatásokért. Ennélfogva a becs-ausztria.hu  semmilyen módon nem tartozik felelősséggel a partner oldalának elérése során vagy jelen weboldal használata révén, valamint a tartalomra és a szolgáltatásokra vonatkozó bárminemű előírás tiszteletben nem tartása vagy a harmadik fél jogainak bármely megsértése miatt elszenvedett semminemű kárért. A weboldal a hozzá hiperhivatkozással kapcsolódó bármely weboldalon található információkkal, anyagokkal és alkalmazásokkal kapcsolatos mindennemű felelősséget elutasít.
Honlapunkról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat nem ellenőrizzük, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállalunk.


 
 
info@becs-ausztria.hu