Bécs - A barokk fény


 

És megindult a város európai fényű birodalmi központtá építése. Előbb itá­liai építőmesterekkel dolgoztattak, majd az idősebb Fischer von Erlach, az udvar és Hildebrandt, Savoyai Jenő építésze kialakította a barokk jellegzetes bécsi formaváltozatát. Kezük nyomán és alko­tásaik hatására bontakozott ki a barokk Bécs, Európa egyik legnagyszerűbb épí­tészeti együttese.

bécs történeteÚjjáépültek a megron­gálódott polgárházak, barokk díszt öl­tötte a templomok. Az udvar és a fő­nemesség versenyt épített fényűző palo­tákat — a kor udvarhű magyar arisztok­ráciájának reprezentációs igénye is Bé­cset ékesítette. A paloták a zsúfolt Belvá­rosban ízléssel és mértéktartóan illeszked­nek a polgárházak sorába. Az erődrend­szeren túli „nyári palotákat" azonban már nem korlátozta sem terület, sem a környezet: fronttal a város felé sorako­zik a Glacis külső szegélyén a Schwar-zenberg-palota, a Trautson- (később ma­gyar testőrpalota) vagy az Auersperg-palota, hogy csak a legszebbeket említ­sük. A dombokon, mintegy a művészet és természet kézfogásaként Savoyai Jenő franciás könnyedségű Belvederéje, és mindezek hátterében a fejedelmi Schönbrunn — hatalmas rokokó díszkertjével.

A barokk és rokokó Bécs hagyatéka semmiképpen sem csupán, történelem vagy művészettörténet. Szervesen bele­tartozik a mai városba, együtt él, léleg­zik vele. A Burg átjárói alatt dohány-és ajándékboltok sorakoznak, Savoyai Jenő téli palotájának káprázatos termeiben sokáig  a pénzügyminisztérium tisztviselői dolgoztak, napjainkban kiállításokat szerveznek ide, a schönbrunni kastély nagy részét önkormányzati  bérlakásokká alakították, de egyrésze látogatható.  

foto:andrey

Belvedere - Bécs

bécs belvedere
foto:Dominik_Bartsch
 
aaa